Nagranie ostatniej sesji Rady Gminy Lubaczów


LXVIII sesja Rady Gminy Lubaczów - obrady po przerwie
2024-04-03

Lista nagrań obrad sesji Rady Gminy Lubaczów w kadencji 2018-2023


Urząd Gminy Lubaczów
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów